CompostFest 2019

3r CompostFest

El CompostFest és una trobada de ciutadans i ciutadanes interessades en l’autocompostatge i en projectes de compostatge comunitari, organitzada per Espai Ambiental Cooperativa. Aquestes trobades serveixen per a teixir xarxa i intercanviar informació entre les diferents experiències de compostatge que existeixen a la ciutat de Barcelona.

El CompostFest Barcelona s’està situant com un espai de referència per la comunitat compostaire, on poden trobar-se any rere any diferents propostes que posen el comú els avenços realitzats l’any anterior.

El CompostFest 2019 es va celebrar a l’Hort Urbà Espai Colònia Casells amb la col·laboració d’Educa Horts i Aula Ambiental de la Sagrada Familia, i va ser tot un èxit, amb la participació de més de 40 persones.

Activitats

  • Visita de l'espai Hort Urbà Espai Colònia Castells.
  • Taller d'iniciació al compost, que va gaudir d'una paricipació major que en les anteriors edicions.
  • Concurs de composts de la ciutat amb 5 mostres diferents.
  • Esmorzar ecològic.
  • Roda d'experiències "Compost com eina educativa i compostatge comunitari com eina de Transformació Social", en la que van participar: EducaHorts, Aula Ambiental Sagrada Família, Escola Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka, projecte comunitari compost Lleialtat Santsenca i l'experiència d'una Comunitat de Brasil.

No és el primer CompostFest que es fa! Clica aquí per descobrir-ne més.