Bones pràctiques en el compostatge comunitari

El bon funcionament depèn dels participants

Els mòduls de compostatge comunitari que hi ha a molts barris de Barcelona serveixen per a (auto)compostar les nostres restes orgàniques. El seu funcionament no és el mateix que el dels contenidors marrons que trobem a la bateria de recollida selectiva, als carrers. 

És per això que, per al bon funcionament dels compostadors, cal seguir una recomanació de bones pràctiques.

Codi de colors

Habitualment, les unitats de compostatge estan formades per 3 mòduls que indiquen quin s’ha d’utilitzar i, a la vegada, coincideixen amb les diferents fases del procés de compostatge: un verd, un groc i un altre de vermell 

El verd està actiu i obert, per tant és on cal abocar el residu fresc.

El que presenta la xapa de color groc ens indica que està ple i les restes orgàniques estan seguint el procés de compostatge.

El color vermell significa que el compostador està tancat i les seves restes ja s’han convertit en compost.

Què hi podem llençar

Als panells situats als costats dels mòduls podreu llegir un llistat de les esmenes que SÍ que es poden abocar i un llistat de les que NO. Cal tenir en compte que es tracta de recomanacions, però que serveixen per facilitar el treball de les tècniques i obtenir un compost de millor qualitat

Podem llençar

No podem llençar

No podem abocar làctics, ni restes de carn i peix crues, per cures en salut, i perquè aquests tipus de restes criden l’atenció d’animals vertebrats que poden incomodar als usuaris del mòdul, com petits rosegadors. Els ossos, les closques de marisc i espines no es descomponen, per tant, tampoc val la pena abocar-les al compostador. I, sobretot, no s’hi pot abocar cap residu inorgànic com plàstics, vidres, roba, bolquers…

Com ho llencem

A més, cal tenir molt en compte com aboquem aquestes restes, ja que això també marcarà el temps del procés de compostatge i la qualitat del compost resultant.

Sense bossa

L’ideal és portar les restes en un recipient que es pugui reutilitzar: s’omple, es buida, es neteja i tornem a començar! Així també reduïm residus. Si les portem en bossa de plàstic, hem de buidar els residus orgànics dins el compostador i llençar la bossa a un contenidor d’envasos, idealment, sinó a la paperera que hi ha habilitada al costat de tots els compostadors. 

Bosses compostables

No aconsellem omplir el compostador de bosses compostables, però, si aboquem les restes dins una bossa biodegradable, cal fer-ho sempre amb la bossa oberta o estripada, per a afavorir que les restes puguin barrejar-se amb el que hi ha dins del compostador i no quedin aïllades dins la bossa. Això alentaria el procés. 

Restes trossejades

Si trossejem les restes el procés de descomposició es farà més ràpid i obtindrem un compost de major qualitat. No oblidem, per exemple, que les fruites tenen una pell que les ajuda a mantenir-se fresques. I, a més, amb el que pesa una taronja sencera pot comprimir les restes de sota, deixant zones del compostador sense pas d’aire, provocant pudors i lixiviats tòxics.

Encara tens dubtes? Visita l’apartat FAQS i guies o contacta amb nosaltres a través del formulari de consultes!