La dinamització dels espais de Compostatge Comunitari i com potenciem l’Agroecologia Urbana a Barcelona

Agroecologia: un cicle

Sabieu que des d’Espai Ambiental Cooperativa treballem per a potenciar l’Agroecologia Urbana?

Agroecologia en l'espai urbà?

L’Agroecologia és un mot que engloba l’autoproducció i la producció ecològica, la sobirania alimentària, i una comercialització local, justa i solidària, dels aliments. Moltes vegades es relaciona l’agroecologia amb l’àmbit rural, ja que, agricultura i ramaderia són activitats econòmiques que no caben en l’espai urbà. Tot i així, des de les ciutats podem treballar per a potenciar modes de relacionar-nos entre nosaltres i amb el món rural que potenciïn una cultura agroecològica urbana.

Del veinatge al compostador, i del compostador a l'hort

L’agricultura urbana dels horts i les cooperatives de consum que ens apropen la producció rural d’una forma més justa, són les maneres més comunes de potenciar una cultura agroecològica a les ciutats. Però, podem anar una mica més enllà, intentant tancar el cicle de nutrients, tan lògic als camps de cultiu, compostant els nostres residus orgànics per revertir-los al sòl. 

L’agricultura urbana a Barcelona es presenta en espais gestionats o autogestionats des de diverses estructures comunitàries. Però, per a poder fer productiu un hort a la ciutat moltes vegades cal fer tractaments previs al terra, ja que aquest es troba en molt mal estat per al creixement de les plantes. Per aquest motiu, la majoria d’horts urbans tenen sempre un punt de compostatge, amb la intenció d’anar produint el seu propi adob a partir de les restes que es van generant a l’hort. 

Molts espais se n’han adonat que la producció de compost a partir de les restes de l’hort és necessària però insuficient per a fer nutritius els sòls de la ciutat, i han decidit obrir el punt de compostatge als veïns i veïnes per a poder obtenir més nutrients i matèria humida.

Seguim en marxa

Espai Ambiental Cooperativa treballem per a tancar el cicle de nutrients des de camins diversos. Per un costat dinamitzem la xarxa de compostadors comunitaris municipal i donem el compost resultant al veïnatge i als horts comunitaris del barri on es troben els punts. Per altre, oferim un servei de seguiment tècnic als espais i horts comunitaris on es vol fer compost. 

Cada espai és diferent, i per això, oferim serveis en funció de les necessitats: 

  • Tallers d’iniciació
  • Plans participatius de dinamització de la comunitat compostaire
  • Visites tècniques de seguiment

 

Dins d’aquesta línia també potenciem el CompostFest, una jornada de trobada dels compostaires de la ciutat, on els i les assistents poden conèixer-se, acompanyar-se ens els projectes i intercooperar. 

Al tornar de les vacances, i tenint més clares les mesures de seguretat sanitària, l’equip dinamitzador hem tornat a posar en marxa les visites i els tallers als espais comunitaris de la ciutat que fan o tenen ganes de fer compost.

Si teniu ganes de participar de les diferents activitats que organitzem podeu seguir la nostra agenda o insciure-us al butlletí d’Espai Ambiental.

Per altra banda, si esteu interessades en la nostra oferta i voleu rebre una visita, taller o pla de dinamització, ens podeu escriure a info@femcompost.org