Matrícula i inscripcions

Preu: 90€ (el cost real és de 250€ però es disposa d’una beca per a totes les persones participants).

Data límit d’inscripció: 9 de setembre del 2022