Som una administració

Reducció i valorització dels residus orgànics

A Catalunya es generen aproximadament 1,43 kg de residus persona i dia i d’aquests, un 42% es recullen de forma selectiva. La quantitat de fracció orgànica (FORM) representa aproximadament un 50% en pes dels residus que generem, però tan sols se’n recull un 10% de forma selectiva (ARC, 2018). 

bossa tipus

L’administració té la responsabilitat de generar sistemes de recollida i tractament de residus còmodes per a la població i sostenibles pel medi ambient. El marc legislatiu marca objectius cada vegada més ambiciosos respecte al percentatge de residus que s’han de tractar de forma selectiva: un 60% per l’any 2020. I l’economia circular es posiciona com una eina transversal a prioritzar en Plans de Transició Ecològica. 

L’autocompostatge i el compostatge comunitari permeten reduïr la quantitat de residus orgànics generats i valoritzar en forma de Compost la matèria orgànica mitjançant un sistema còmode, sostenible i amb un cost molt reduït. 

Què us oferim?

Implantació de compostatge comunitari

Implantació de compostadors a espais comunitaris, places o parcs i potenciació de la comunitat de veïns i veïnes.

Formació de compostaires

Tallers per conèixer la gestió de residus urbans, el procés de compostatge i aprendre tècniques bàsiques. Iniciació, aprofundiment i reforç. Trobades de compostaires per refrescar coneixements i compartir experiències.

Ara també tallers d’iniciació on-line (durant l’estat d’exepcionalitat) dirigits a veïnatge interessat en començar a compostar. Es realitzen a través de la plataforma jitsi (plataforma oberta) on les persones interessades poden assisitir al taller mitjançant telèfon mòbil, tableta o ordinador. 

Seguiment de la comunitat compostaire

Visites protocolaritzades a domicili per donar un suport i seguiment als veïns i veïnes compostaires.

Ara també visites de seguiment on-line (durant l’estat d’exepcionalitat). Es realitzen a través de la plataforma jitsi (plataforma oberta), concretant amb anterioritat l’horari amb el veí o veïna. El seguiment es desenvolupa mitjançant un qüestionari i la visualització de l’estat del compostador.

Durant l’estat d’exepcionalitat també oferim suport telemàtic mitjançant correu electrònic contactant directament amb la persona tècnica que porta el projecte.

Campanyes de sensibilització

Activitats per a centres educatius i disseny de campanyes, estratègies de comunicació i publicacions o materials educatius sobre compostatge.

Per a més informació podeu descarregar el nostre catàleg de serveis o contactar amb nosaltres a través del formulari de consultes.

C1
IMG_5496