Tarpuna i Espai Ambiental presentem els cercles compostaires

Projecte en el que impulsem comunitats compostaires i formació en mestre compostaire a la ciutat de Barcelona

El projecte Cercles Compostaires, seleccionat a la convocatòria de subvencions Impulsem El Que Fas! de l’Ajuntament de Barcelona ja comença a agafar forma!! Us presentem els Cercles Compostaires de La Sagrera i Can Pujades, i en fem 5 cents. de la formació que estem preparant amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

Els cercles compostaires

Per aquest projecte hem volgut anomenar a les comunitats compostaires impulsades per Tarpuna i Espai Ambiental, Cercles Compostaires. 

Els Cercles Compostaires estan formats en el seu centre per una comunitat impulsora o grup motor que segueix l’assessorament de les tècniques del projecte. Cada grup motor defineix els seus propis objectius i decideix quines entitats veïnes o agents del territori poden formar els límits del Cercle.  

Així, des de Tarpuna s’ha impulsat el Cercle de Can Pujades, que inclou la Cooperativa de consum de Can Pujades i l’Escola Nabí, ambdós a Vallvidrera.  

Can Pujades és una cooperativa de consum situada a Vallvidrera. El seu nom ve d’una masia de 1709 que va ser enderrocada al 2008 i actualment, la cooperativa està recuperant el seu hort. 

Allà, a l’hort de Can Pujades, podem trobar l’epicentre del Cercle.

Des d’Espai Ambiental s’ha impulsat el Cercle de la Sagrera. 

Els veïns i veïnes de La Torre de La Sagrera, actual Casal de Barri,  organitzats al voltant de la comissió de sostenibilitat han impulsat un hort urbà i un compostador comunitari situal a La Torre de la Sagrera, edifici històric del barri.

Cercle de Can Pujades

Varies entitats formen part del Cercle de Can Pujades, el vincle més fort el tenen amb l’Escola Nabí de Vallvidrera que dins del funcionament del Cercle és el punt d’emissió del residu orgànic necessari per a compostar. Actualment es troben en fase de recerca de finançament a través d’una campanya de micromecenatge per comprar una màquina Revolta. Aquesta màquina els permetrà gestionar tots els residus orgànics de l’Escola produint un precompost que, des del compostador dels horts de Can Pujades, acabarà de madurar per poder fer-lo servir d’adob! 

D’aquesta manera aconseguiran tancar el cicle de la matèria orgànica generant un cercle d’economia circular i reduint la quantitat de residus abocats al sistema de recollida municipal. Això sí que és reciclar!!!

Cercle de La Sagrera

Al cercle de la Sagrera compten amb un compostador comunitari que van autoconstruir-se elles mateixes l’any passat. Actualment ja està en funcionament i es troba en fase d’ampliar el Cercle i trobar sinergies amb les entitats del voltant per acabar d’omplir el compostador i posar-lo a ple rendiment! Ara per ara, compten amb la fracció orgànica dels residus municipals de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera.

Formació en mestre compostaire

A més d’impulsar els dos Cercles Compostaires, des del projecte, s’està treballant per dissenyar un programa formatiu en “Mestre” Compostaire de 30h conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Aquesta formació permetrà a l’alumnat formar-se per a poder gestionar i dinamitzar el seu propi projecte de compostatge comunitari, i comptarà a una acreditació de la UPC! 

Durant aquest projecte es realitzarà la prova pilot de la Formació que començarà a l’Octubre. Seran 10 sessions formatives, totes elles per aprendre a compostar amb diferents metodologies i a dinamitzar projectes amb vessant comunitària.

Anima’t a participar del compostatge comunitari!

#FemCompost