El compostatge

Què és el compostatge?

El compostatge és el procés biològic (dut a terme per organismes i microorganismesi aerobi (amb presència d’oxigen) de degradació de la matèria orgànica. El resultat del compostatge és un material anomenat compost, molt semblant a la terra, que té unes característiques físico-químiques molt bones per a millorar la composició i la qualitat del sòl.

Es tracta d’una pràctica agrícola estesa per tot el món i de les més antigues que existeixen. Avui en dia, el procés de compostatge es realitza de diverses maneres, des de petita escala a jardins particulars fins a escala industrial a grans plantes de compostatge. En qualsevol cas es basa en l’activitat de microorganismes aerobis com fongs i bacteries, i per a que la seva activitat sigui el més eficient possible calen unes condicions de temperatura, humitat i oxigenació determinades. 

El procés de compostatge

El procés de compostatge consta de dues fases: descomposició i maduració. La primera fase de descomposició dura entre 3 i 4 mesos i és aleshores quan l’activitat microbiana assoleix el seu punt màxim. Durant aquests mesos la temperatura no pot superar els 70ºC i baixar de 30ºC, la humitat ha d’estar al voltant del 60% i ha d’oxigenar-se sovint per evitar la mort dels microorganismes i evitar l’aparició de microorganismes anaerobis i lixiviats. La fase de maduració dura entre 2 i 3 mesos. En aquesta fase es deixa el compost madurar per tal d’assolir la neutralització. Quan la temperatura s’estabilitza significa que ja s’ha aturat l’activitat microbiana i ja tenim el compost a punt.

Característiques i beneficis del compost

Reciclatge Km 0 i naturalització de la ciutat

El compostatge és, segons l’Agència de Residus de Catalunya, una via de gestió in situ dels residus orgànics (Fracció Orgànica dels Residus Municipals o FORM). Permet tractar la matèria orgànica d’origen domèstic (cuina, balcons, terrasses, menjadors, horts urbans i similars) amb una tecnologia senzilla, robusta i fiable. A més, el compostatge urbà redueix la necessitat de transport, tractament i gestió de residus municipals fins a plantes de tractament, i naturalitza l’entorn, incrementa el valor i la funció ecològica dels espais on es troba i ajuda a pal·liar els efectes del canvi climàtic. 

Al realitzar-se de forma comunitària o individual (autocompostatge), constitueix una experiència que permet la implicació dels ciutadans i ciutadanes de manera activa en la gestió dels seus propis residus. A través del compostatge, la ciutadania pren un rol de responsabilitat i rep de forma directa una gratificació pel seu esforç: el retorn del compost ja madur.

Beneficis del compostatge en l'àmit urbà

Vols iniciar-te i no saps per on començar? Tens dubtes? Visita l’apartat FAQS i guies o contacta amb nosaltres a través del formulari de consultes!