Formació Mestre Compostaire 2022

Inscriu-te al curs de tardor en Mestre Compostaire de Barcelona, iniciativa de Tarpuna i Espai Ambiental, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.

El mestre compostaire és una figura que existeix en alguns països com Bèlgica i que pretén reconèixer l’expertesa en compostatge de persones que col·laboren en dinamitzar el compostatge urbà entre la ciutadania. Aquests realitzen una formació detallada i pràctica que els permet disposar de coneixements i habilitats molt àmplies sobre diferents tècniques de compostatge de residus orgànics municipals.

Els objectius de reducció i gestió de residus municipals de la UE valoren cada cop més la producció de compost urbà descentralitzat com a sistema de gestió de residus orgànics municipals més sostenible.