Proposta per als pressupostos participatius

Proposta per als pressupostos participatius

Més compostatge comunitari a la ciutat

Des d’Espai Ambiental Cooperativa hem volgut presentar una proposta per augmentar les xarxes compostaires de Barcelona.

Pla d’enxarxament de mòduls de Compostatge Comunitari a Sant Martí

Consistiria en habilitar mòduls de compostatge comunitari com ja existeix a altres Districtes, i cedir la gestió a alguna entitat local.

Se’n derivarien diversos impactes positius a nivell ambiental i social: creació d’una comunitat veïnal empoderada, reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al transport i gestió dels residus orgànics, enfortiment de l’economia social local destinant recursos econòmics en gestió de residus en l’entitat local i veïnal encarregada de la gestió… A més, el compost obtingut es pot destinar a jardineria, horts o ús particular (jardins, terrasses…). La unitat de compostatge pot donar servei a entre 50 i 100 famílies, a més d’algun comerç o entitat propera.

Recorda donar-li suport si passa la valoració tècnica.

Veure la proposta a la plataforma.

Adobs casolans

Adobs Casolans

Setmana del compost a casa

El 3 de Maig es va donar el tret de sortida a la ICAW 2020 amb el lema Soil Loves Compost “El Terra estima el Compost”, i Espai Ambiental hem dissenyat tota una campanya de comunicació!

Receptes per fer #AdobsCasolans

Si heu anat seguint les nostres xarxes haureu vist que des de l’Instagram de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família s’han publicat diferents “receptes” per elaborar #AdobsCasolans naturals amb les restes vegetals de la cuina.

A vegades creiem que per obtenir compost o adobs especialitzats necessitem grans estructures i moltes hores de dedicació, però en realitat amb ben poc i uns quants coneixements podem generar el millor aliment per cada etapa de creixement de les nostres plantes.

Aconsegueix el dossier

Podeu seguir les il·lustracions a l’Instagram de l’Aula Ambiental, però si esteu interessades en tenir el Dossier Complet d’Adobs Casolans en PDF envieu un correu electrònic a info@femcompost.org i us l’enviarem! 

Demostrem que el compostatge no para i que és essencial per a la transició ecològica!

El compostatge comunitari, un servei essencial tancat durant l’estat d’alarma

El compostatge comunitari, un servei essencial tancat durant l'estat d'alarma

Setmana del compost i estat d'alarma

El 3 de Maig es va donar el tret de sortida a la ICAW 2020 amb el lema Soil Loves Compost “El Terra estima el Compost”, i Espai Ambiental hem dissenyat tota una campanya de comunicació!

Aquest lema surt com a crit de solidaritat cap als sòls sobreexplotats. La producció intensiva d’aliments i el canvi climàtic estan propiciant una pèrdua de nutrients al sòl molt significativa i es calcula que a Espanya, els sòls fèrtils perdran molta extensió a causa del canvi climàtic. Amigos de la Tierra ja va publicar el 2019 un estudi on s’explica que el compost és dels majors aliats per revertir els efectes del canvi climàtic en el sòl.

Lluita contra el canvi climàtic

A més, si des de ciutats amb gran densitat de població, com Barcelona, autocompostem els nostres residus orgànics no sols podem fertilitzar els sòls de la ciutat, si no que també ajudem a reduir considerablement les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) generats en el transport i la valorització dels residus municipals. A Catalunya gairebé un 46% de la brossa tipus és Matèria Orgànica i tan sols es recull un 10% de forma selectiva.

Reducció de residus en origen

L’administració té la responsabilitat de generar sistemes de recollida i tractament de residus còmodes per a la població i sostenibles pel medi ambient. El marc legislatiu marca objectius cada vegada més ambiciosos respecte al percentatge d’emissions de GEH, i de residus que s’han de tractar de forma selectiva: un 60% per l’any 2020. I ja sembla que anem tard…

Servei essencial

Durant l’Estat d’Alarma s’ha obligat mitjançant Decret a gestionar com a fracció resta tots els residus provinents de llars amb persones malaltes per COVID-19, i molts del compostadors habilitats per als veïns i veïnes de la ciutat estan tancats. Les usuàries d’horts i jardins comunitaris amb compostadors han vist tancats els seus espais verds i d’autoproducció alimentària; els compostadors habilitats per l’Ajuntament com a projectes comunitaris també s’han vist afectats per ser considerats un projecte de comunitat en lloc d’una eina de gestió de residus. La recollida de residus, així com la neteja de les vies públiques, són serveis essencials. Per què la gestió més sostenible que se’n pot fer no ho és? Nosaltres pensem que gestionar els residus de forma sostenible i local és, ara, més essencial que mai.

Protocol per la tornada a la normalitat

Les dinamitzadores dels projectes de compostatge comunitari d’Espai Ambiental Cooperativa van assistir a una formació de Gestió de Compostadors Comunitaris en escenaris de Pandèmia impartit per Fertile Auro i Universitat de Navarra. Gràcies a aquesta formació hem pogut elaborar un protocol de mesures de seguretat per a assegurar el mínim risc de contagi… 

Esperem poder obrir els compostadors tot d’una s’activi la 1a Fase de la Desescalada!